top1

Koppar – Specifikationer, egenskaper, klassificeringar och klasser

Koppar är den äldsta metall som används av människan.Användningen går tillbaka till förhistorisk tid.Koppar har brutits i mer än 10 000 år med ett kopparhänge som hittats i dagens Irak som dateras till 8700 f.Kr.År 5000 f.Kr. smältes koppar från enkla kopparoxider.Koppar finns som inhemsk metall och i mineralerna kurit, malakit, azurit, kopparkis och bornit.
Det är också ofta en biprodukt av silverproduktion.Sulfider, oxider och karbonater är de viktigaste malmerna.Koppar och kopparlegeringar är några av de mest mångsidiga tekniska materialen som finns tillgängliga.Kombinationen av fysikaliska egenskaper som hållfasthet, konduktivitet, korrosionsbeständighet, bearbetbarhet och duktilitet gör koppar lämplig för ett brett spektrum av applikationer.Dessa egenskaper kan förbättras ytterligare med variationer i sammansättning och tillverkningsmetoder.

Byggnadsindustrin
Den största slutanvändningen av koppar finns inom byggindustrin.Inom byggbranschen är användningen av kopparbaserade material bred.Byggbranschens relaterade tillämpningar för koppar inkluderar:

Takläggning
Beklädnad
Regnvattensystem
Värmesystem
Vattenrör och kopplingar
Olje- och gasledningar
Elkablage
Byggbranschen är den största enskilda konsumenten av kopparlegering.Följande lista är en uppdelning av kopparförbrukningen per industri på årsbasis:

Byggbranschen – 47 %
Elektroniska produkter – 23 %
Transport – 10 %
Konsumentprodukter – 11 %
Industrimaskiner – 9 %

Kommersiella sammansättningar av koppar
Det finns cirka 370 kommersiella sammansättningar för kopparlegering.Den vanligaste kvaliteten tenderar att vara C106/CW024A – standardkvaliteten av koppar för vattenrör.

Världskonsumtionen av koppar och kopparlegeringar överstiger nu 18 miljoner ton per år.

Tillämpningar av koppar
Koppar och kopparlegering kan användas i ett utomordentligt antal tillämpningar.Några av dessa applikationer inkluderar:

Kraftöverföringsledningar
Arkitektoniska tillämpningar
Köksredskap
Tändstift
Elledningar, kablar och samlingsskenor
Trådar med hög konduktivitet
Elektroder
Värmeväxlare
Kylslang
VVS
Vattenkylda koppardeglar


Posttid: 17-12-2021

Skicka ditt meddelande till oss: